Ο Gordon Ramsay προσφέρθηκε να δωρίσει πολλά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς αν τα παιδιά του χτυπάνε τον χρόνο του μαραθωνίου του!

Ο Gordon Ramsay προσφέρθηκε να δωρίσει πολλά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς αν τα παιδιά του χτυπάνε τον χρόνο του μαραθωνίου του!
Το gordon ramsay προσφέρθηκε να δωρίσει πολλά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς αν τα παιδιά του έτρεχαν το χρόνο του μαραθωνίου!